Kultura, Filozofia, Religia

 

ostatnie zmiany i uzupełnienia: 20. 2. 2006

Kultura, Filozofia

Wykaz artykułów i stron traktujących o 6 miliardach ludzi; 
strona National Library for the Environment
http://www.cnie.org/billion/ 
Polish Philosophy page (Catania University)
http://www.fmag.unict.it/PolHome.html 

Wittgenstein w Polsce
pod redakcją Macieja Soina
Š Towarzystwo im. Ludwiga Witgensteina, Warszawa 1998
Przedmowa
Maciej Soin, Czy Traktat jest dziełem z zakresu ontologii?
Wiesław Walentukiewicz, Definicje deiktyczne w Traktacie
Maciej Świerczyński, Mistycyzm "wczesnego" Wittgensteina
Jacek Tomczyk, Dociekania: rekonstrukcja i zastosowanie
Jadwiga Wiertlewska, Teoria obrazu w Dociekaniach filozoficznych
Tadeusz Czarnecki, Wiedza, pewność i granice języka
Maciej Witek, Wittgenstein i realizm
Eugeniusz Szumakowicz, Wittgenstein, Tołstoj i religia
Bibliografia "Wittgenstein w Polsce"
http://free.ngo.pl/towitt/polska/polska.htm (strona niedostępna)

Humanizm w Polsce
Strony poświecone walce o poszanowanie praw człowieka w Polsce i na świecie
http://www.geocities.com/mruczus_mialko/spis.htm
(mocne akcenty antyklerykalne)


http://www.grawemeyer.org/
Strona poświęcona nagrodom Fundacji Grawemeyera przyznawanym przez University of Louisville (200.000$) 'Naprawiaczom Świata'
(Edukacja, Poprawianie porządku światowego, Muzyka, Psychologia, Religia).

Tako Rzecze Zaratustra (fragmenty) Książka dla wszystkich i dla nikogo- 
Tłumaczenie: Wacław Berent  (strona nieczynna)
Oryginał: Also sprach Zarathustra, ein Buch für Alle und Keinen (1883-1891)
http://venus.ci.uw.edu.pl/~wotan/zaratustra.htm

Zbiór aforyzmów z własnych lektur
prowadzi Robert Kolebuk
http://republika.pl/kolebukr/aforyzmy.htm

Religia

Encyklopedia katolicka (mnóstwo danych; ang.)
http://www.newadvent.org/cathen/k.htm

The Holy Bible, Conteyning the Old Testament, and the New 
(the original King James version; London: Robert Barker, 1611) 
http://dewey.library.upenn.edu/sceti/printedbooksNew/index.cfm?TextID=kjbible

Katechizm Kościoła Katolickiego.
http://www.katechizm.diecezja.elk.pl
oprac. ks. Mirosław Baranowski

wschodnie obrządki Kościoła Katolickiego (ang)
http://www.melkite.org/eastern.htm
Bractwo Kapłańskie Sw. Piusa X, czyli tzw "lefebrysci"
http://www.piusx.org.pl/ 
Russian Religion News
http://www.stetson.edu/~psteeves/relnews/00currentchoices.shtml 

William T. Kane
For Greater Things: The Story of Saint Stanislaus Kostka
http://digital.library.upenn.edu/webbin/gutbook/lookup?num=2494
[wersja txt i zip]

Pater Noster and La Legge Delle Beatitudini sung and spoken by John Paul II.
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/pope/etc/abba.html  
video clip is on
http://www.abbapater.com/  

ks. Mieczysław Lignowski
strona poswięcona Św. Faustynie
http://katedra.rzeszow.opoka.org.pl/faustyna  

Serwis Chrzescijański "Mateusz" - 
http://mateusz.logon.bydgoszcz.pl/ 
Kodeks Prawa Kanonicznego 
http://www.archidiecezja.lodz.pl/prawo.html 
Sobór Watykanski II - 
http://www.archidiecezja.lodz.pl/sobor.html 
Katolicka Agencja Informacyjna 
http://www.kai.pl/ 

ks. Wiesław Mróz
Kazania, Humor kościelny
Rózne wesołe teksty, dowcipy i historyjki.
http://www.amen.pl 

Droga Krzyżowa z tekstami mojego ojca,
Macieja Sokołowskiego i moimi zdjęciami z kościoła parafialnego
http://www.lauda.pl/dk/dk.htm

Zbiór aforyzmów z własnych lektur
prowadzi Robert Kolebuk
http://republika.pl/kolebukr/aforyzmy.htm

Site Meter

witrynę prowadzi R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia
antora@ihug.co.nz

v.12

Site Meter