IV

  Złote myśli...

"Uśmiałem się do rozpuku.." -

Adam Sedgwick (1725 - 1873)
po przeczytaniu
"O pochodzeniu gatunków drogą doboru naturalnego" Karola Darwina

(Sedgwick - słynny geolog brytyjski, Prezes Londyńskiego Towarzystwa Geologicznego)

"Złota Epoka - Epoka Nicolae Ceausescu" -

napis na łuku triumfalnym u wejścia na tereny
Targów Międzynarodowych w Bukareszcie w 1986 roku.
(317)

Czy wiemy, że...

(klasztorne bale)

...W osiemnastowiecznej Wenecji zamknięcie się w klasztorze wcale nie oznaczało dla dziewczyny pożegnania radości życia doczesnego. W czasie karnawału, kiedy cała Wenecja szaleje, szaleństwo nie omijało murów zakonnych, nawet tych o ostrej regule. Urządzano bale dla publiczności w rozmównicach, tzw. parlatoriach, a siostrzyczkom zakonnym wolno było obserwować zabawę poprzez kratki. Jako ciekawostkę warto dodać, że były to z reguły bale maskowe, przy tym chodzenie w maseczce balowej po ulicy (czy używanie gondoli) nie było czymś nadzwyczajnym. Tylko wysoko postawionej arystokracji wolno było na balu występować bez maseczki.

(największa przegrana w karty)

...W lutym 1787 dwaj magnaci polscy, Ignacy Potocki i Ksawery Branicki wyruszyli w podróż do Kaniowa, gdzie spotkanie wyznaczyła im sama szefowa, Caryca Katarzyna Wielka . Obaj byli nieuleczalnymi karciarzami a nudy podróży nastrajały do wielkich stawek. Koniec końcem Potocki przegrał do Branickiego 50.000 dukatów. Odpowiadało to wówczas 75 kilogramom czystego złota, na warunki obecne, drobiazg, coś koło 7.500.000 NZ$! To były czasy! Po tej przegranej Potocki, późniejszy działacz emigracyjny, nie wrócił już do finansowej równowagi.

(pracownicy naukowi)

...Zdumiewającą rzecz odkryto badając cechy umysłowe pracowników naukowych. Zakłada się, że pracownik nauki odznaczać się powinien sześcioma cechami umysłowymi: powinien być obiektywny, racjonalny w myśleniu, mieć otwartą głowę, wysoką inteligencję, powinien odznaczać się spójnością rozumowania oraz posiadać zdolność komunikowania się z innymi. Jak się okazało, 92 procent naukowców nie potrafiło zidentyfikować prostego eksperymentu który nie rozwiąże postawionego problemu, ponad 90 procent nie potrafi wyróżnić eksperymentu prowadzącego skutecznie do rozwiązania problemu. Nie jest to dobrym świadectwem racjonalności rozumowania czy inteligencji. Losowo wybrana grupa duchownych protestanckich, nie majacych żadnych naukowych aspiracji i przygotowania, znacznie sprawniej rozwiązywała proste problemy wymagające zastosowania podstawowej matematyki, niż pracownicy nauki! Badania prowadzono na Uniwersytecie Stanowym w Pennsylwanii. Wyjaśnia to wiele bzdur i nonsensów wygłaszanych w autorytecie nauki..

(Mołotow o Polsce 1939)

...31 października 1939 Wiaczesław Mołotow, (ówczesny 'premier' i Minister Spraw Zagranicznych ZSRR) podsumował współpracę niemiecko rosyjską: "Jedno szybkie uderzenie, najpierw przez Armię Niemiecką, potem przez Armię Czerwoną, i nic nie pozostało z tego płodu Traktatu Wersalskiego, którego istnienie zależało od prześladowań niepolskich narodowości. Każdy jest świadom, że kwestia restauracji Polski nie wchodzi w rachubę." Nie przeszkadzało to Stalinowi powtarzać wielokrotnie w 1944 roku : "Ja zawsze pragnąłem, by Polska była silna i niepodległa." Ale wtedy to była już zupełnie inna sytuacja...

(Koran o stworzeniu człowieka)

Koran, sura 23 (Wierzący, Mu'-Minuun), verset 12 - 14:

"Zaprawdę! Stworzyliśmy człowieka z ziemnego błota; Potem umieściliśmy go jako kroplę nasienia w bezpiecznym schronieniu; Z kropli nasienia stworzyliśmy grudkę krwi, a z niej tkanki; z tkanek stworzyliśmy kości, a kości pokryliśmy ciałem; dając człowiekowi życie, dopełniliśmy dzieła. Błogosławiony niech będzie Allah, najlepszy stwórca." Warto porównać z Biblią..

Złote myśli...

"Chyba najważniejszym twierdzeniem we wszystkich naukach przyrodniczych jest 'Nie wiem'." -

S. Chase (1938)

Czy wiemy, że...

(Camerlengo)

...Camerlengo to ważny urzędnik w hierarchii watykańskiej, choć rzadko spełnia on swoje funkcje, ze względów, powiedziałbym, obiektywnych. Jest to kardynał zawiadujący sprawami Kościoła w czasie interregnum (po śmierci papieża i przed wyborem następcy). Do obowiązków jego należy organizacja pogrzebu papieża i konklawe. Ale zanim to nastąpi, do niego należy oficjalne potwierdzenie śmierci papieża. Robi to w następujący, zgodny z wielowiekową tradycją, sposób. Camerlengo pochyla się nad ciałem papieża i srebrnym, ceremonialnym młoteczkiem stuka go w czoło zwracając się do niego silnym głosem po imieniu, ostatnio było to "Giovanni Battista Enrico Antonio Marie, czy zmarłeś?" Po tym pytaniu Camerlengo czeka całą minutę na odpowiedź. Kiedy nie ma odpowiedzi, powtarza rytual po raz drugi i następnie, jeśli ciągle nie ma odpowiedzi, po raz trzeci. Kiedy w dalszym ciągu papież milczy, Camerlingo odwraca się do zebranych dworzan i wygłasza orzeczenie, ostatnio brzmiało ono: "Papież Paweł naprawdę nie żyje..". To dopiero uruchamia przygotowania pogrzebowe.

(poeta na Kremlu)

...Kreml jakoś nie kojarzy się nam z poezją. A jednak. Okazuje się, że jeden z ostatnich władców na Kremlu - Jurij Andropow (1914 - 1984), który zapisał się w historii jako 'węgierski wieszatiel', był nie tylko szefem KGB przez wiele lat, Pierwszym Sekretarzem KPZR i Przewodniczącym Rady Najwyższej ZSRR, ale także ... poetą. Pisywał słodkie wiersze do swojej żony i przyjaciół, a w swoim gabinecie w gmachu KGB miał na ścianie portret Dzierżyńskiego, i na biurku dużą statuetkę Don Kiszota rzeźbioną w drzewie. Jednym słowem, drań ze stylem.. Tekstów poezji Andropowa nie udało mi się zdobyć.

(kareta dla królowej)

...Kiedy Barbara Radziwiłłówna została wreszcie królową, była już bardzo chora. Król Zygmunt August robił dla niej wszystko, by jej życie umilić. Umyśliła sobie królowa, że może się jej polepszy, jak wyjedzie z Krakowa, zażyje świeżego powietrza. Aby zmniejszyć wszelkie niewygody podróży król kazał zbudować olbrzymią karetę, która mieściła wygodne łoże, służbę, utensylia codzienne, itp. Okazało się jednak po zbudowaniu karety, że jest tak szeroka, że nie przejdzie przez Floryańską Bramę. Nie zbiło to z pantałyku kochającego króla. Kazał rozwalać mury, by zrobić przejście dla pojazdu. Niestety, Barbara była już tak chora, że nawet w takiej karecie podróżować nie śmiała i wkrótce zmarła na Wawelu.

(seksroboty)

...Arthur Harkins z Uniwersytetu Minnesota przewiduje, że wkrótce roboty będą naszymi partnerami seksualnymi. Co więcej, poprzez odpowiedni, społecznie akceptowany rytuał, będziemy zadawać się z 'porządnymi robotami', a więc poślubionymi, zindywidualizowanymi, etc.. Harkins uważa, że nastąpi to około roku 2000. Niewiele już lat pozostało, a mój komputer jakoś nie wykazuje najmniejszych oznak współpracy w tym zakresie. Jedyną cechę jaką przejawia, a którą możnaby uważać za zapowiedź przyszłego partnerstwa intymnego, jest coraz większa grymaśność i perfidia, potęgująca się z rozszerzaniem pamięci i liczebnością programów. Możnaby to uważać za krok we właściwym kierunku. Ano, poczekamy, zobaczymy..

(radzieckie ludobójstwo)

...Radziecki pisarz emigracyjny I. Kurganow przeprowadził badania statystyczne oparte na oficjalnych danych rządowych i wykazał, że w latach 1917 - 1959 ogólne straty Związku Radzieckiego w ludziach wyniosły 110 milionów osób. Nie trzeba dodawać, że znakomita większość to wynik stalinowskiej polityki oczyszczania bratnich narodów ze 'szkodliwych elementów'. Straty wojenne mieszczą się w granicach zaledwie kilkunastu procent podanej liczby.

Złote myśli...

"Ja nie mam sumienia!
Adolf Hitler jest moim sumieniem!"-

Hermann Goering

"Moja broń nazywa się Adolf Hitler" -

Josef Goebbels (1897 - 1945)
(Minister Propagandy III Rzeszy) (299)

Czy wiemy, że...

(pogrzeby)

...Tak się złożyło, że pogrzeb Stalina (1879 - 1953) i Prokofiewa (1891 - 1953) odbył się tego samego dnia. Za trumną Stalina postępowały trzy miliony wielbicieli, za trumną Prokofiewa trzy osoby. Stalin odpowiedzialny był za zamordowanie kilkunastu, inni twierdzą, kilkudziesięciu milionów współziomków, Prokofiew natomiast skomponował 7 oper (m.in 'Wojna i pokój' i 'Opowieść o prawdziwym człowieku'), 6 baletów, kilka oratoriów i kantat, 7 symfonii i conajmniej 22 koncerty. O czymś to musi świadczyć, tylko nie wiem o czym. A jeśli wiem, to boję się powiedzieć, i to wcale nie ze względu na cenzurę..

(raj na ziemi)

...Program Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego przyjęty na Zjeździe w 1961 roku zakładał, że jeszcze przed 1980 rokiem ekonomia radziecka będzie na tak wysokim poziomie a rolnictwo dostarczy tyle produktów, że każdy pracownik będzie otrzymywał darmowe jedzenie w stołówkach przyzakładowych, dzieci szkolne i studenci będą otrzymywali bezpłatnie wszystkie pomoce szkolne i ubrania, wszyscy obywatele Związku Radzieckiego otrzymają bezpłatne mieszkania, wodę, gaz, elektryczność i ogrzewanie, bezpłatne będą także środki transportu. Oczywiście zapewnione będą także dwumiesięczne płatne wakacje, bezpłatna opieka medyczna i pomoc społeczna. I pomyśleć, jakie piękne byłoby życie, gdyby nie ta 'Solidarność' i rodzimi dysydenci..

Suwałki na sprzedaż.

...W styczniu 1941 Rosja Sowiecka przejęła od Niemców polski powiat Suwałki. Oczywiście nie za nic. Był to zwyczajny akt kupna - sprzedaży kradzionego dobra. Rosja zapłaciła hitlerowskim Niemcom siedem i pół miliona dolarów w złocie. Niemcom bardzo przydała się twarda waluta na ostateczne przygotowanie napaści na Rosję. Za kilka miesięcy Suwalszczyzna znów znalazła się pod niemiecką okupacją.

(kolor izabelowy)

...jak wygląda kolor izabelowy? Słowniki podają, że to kolor żółto-brunatny lub oliwkowo-brunatny. Ciekawsze jest pochodzenie samej nazwy. Wieść niesie, że królowa Hiszpanii Izabela I Katolicka przysięgła Najświętszej Marii Pannie, że nie zdejmie koszuli, dopóki nie padnie Granada. Był to czas wypierania ostatnich bastionów arabskich z Europy. Wojna o królestwo Granady rozpoczęła się w 1479, a miasto Granada oddało klucze Ferdynandowi Katolickiemu 2.1.1492. Kiedy królowa zdjęła koszulę, była ona koloru izabelowego. Nie wiadomo jednak, kiedy królowa złołyła tę przysięgę. Mogło to nastąpić przed samym oblężeniem miasta. Oblężenie trwało około roku. Ale to też pewnie dostatecznie długo, żeby bieluchne koszulki królewskie przyjęły izabelową barwę, szczególnie w hiszpańskim klimacie. Czy jest kolor ferdynandowy? Źródła nie podają, czy Arcykatolicki Ferdynand I też złożył podobną przysięgę. Ciekawe, czy pluderki jego nabrałyby koloru ferdynandowego.

Druga plotka wiąże powstanie nazwy koloru z Arcyksiężną Izabelą-Klarą-Eugenią, córką Filipa II, żoną księcia Alberta, hiszpańskiego gubernatora Flandrii. Rzekomo złożyła podobną przysięgę z okazji oblężenia Ostendy. Oblężenie trwało 3 lata (1601-1604). Też starczy. Rzecz w tym, że w źródłach angielskich słowo pojawiło się w roku 1600. Pozostaje więc Jej Arcykatolicka Mość Izabela I. Jak widzimy, bardzo to czasochłonna procedura, zabarwić w sposób naturalny bieliznę damską na kolor izabelowy. Pewnie jednak łatwiej to robić posługując się pogardzanymi obecnie metodami chemicznymi..

Przy okazji - mało kto wie, że Izabela to hiszpańska wersja imienia Elżbieta.

Złote myśli...

"Ileż to już razy wygęgaliśmy, że Polacy nie gęsi.."

Leszek Kumor (1979)

"Lepiej niech zginie mój niewinny sąsiad, niż ja, który grzeszyłem przez całe życie" -

podkład teologiczny do tej złotej myśli nie jest potrzebny, ponieważ autorem jest sam
Józef Stalin.

Czy wiemy, że...

(przydziały mydła w ZSRR)

...Korespondentka 'Ogoniok' z Saratowa narzekała w liście do redakcji latem 1989 roku, że trzymiesięczny przydział mydła i środków piorących na osobę wynosi: 2 paczki detergentów, jedno mydło do prania i jedno mydło toaletowe (100 g).

(historia ojcostwa)

...Okazuje się, że ojcostwo, jako wynik aktu płciowego dotarło do świadomości ludzkiej stosunkowo niedawno, bo zaledwie jakieś 3500 lat temu, na początku epoki żelaza. Przedtem mężczyzna zachowywał się jak mężczyzna, a kobiety miały dzieci. Jak się dobrze nad tym zastanowić, to ma to wiele uroku.. Wiele do myślenia daje też fakt, że choć ojcostwo uświadomiono sobie tak niedawno, pomniki falliczne są znacznie starsze. Od czasów tak zwanej "Rewolucji Neolitycznej", która miała miejsce 9000 - 8000 lat temu, znajdowane są we wszystkich większych regionach osadnictwa ludzkiego.

(ojcostwo i nauczanie)

...Profesor Guillaume Rondelet (1507 - 1566), wykładowca słynnej wówczas szkoły medycznej w Montpellier prowadził sekcję własnego zmarłego dziecka w czasie zajęć dla swoich studentów. W owym czasie trudno było zdobyć ciała zmarłych dla celów dydaktycznych. Rondelet był wielkim znawcą ryb, wydał wielotomowe dzieło o rybach Europy, w którym opisał 250 gatunków, olbrzymia liczba jak na ówczesny stan nauk biologicznych. Czyżby istniał związek jednego z drugim?

(kobiece czary)

...Oto co znajdujemy w Aktach Parlamentu Brytyjskiego z 1770 roku: `Wszystkie kobiety, niezależnie od wieku, rangi, zawodu czy stopnia, czy to dziewicze panny, czy wdówki, które od, lub po ogłoszeniu tego Aktu, uwiodły i doprowadziły zdradziecko do ołtarza jakiegokolwiek z poddanych Jego Majestatu przy pomocy zapachów, barwiczek, kosmetyków, bielideł, sztucznych zębów, sztucznych włosów, wełny hiszpańskiej (?), żelaznych podpórek, krynolin, butów na wysokich obcasach lub poduszek na biodrach, podlegają karze przewidzianej zgodnie z prawem za czary i tym podobne niegodziwości..'. Panowie, jesteśmy wolni! Prawo to nie zostało odwołane, obowiązuje więc w Nowej Zelandii! Kto pierwszy?

(najdroższe kwiaty)

...Niewątpliwie najdroższymi kwiatami, nie ze względu na wartość handlową, ale ze względu na koszta produkcji, nie są kwiaty produkowane w sowieckich sowchozach, czy polskich PeGeeRach, ale róże wyprodukowane przez pewnego milionera amerykańskiego dla jego kochanki. Na czym polegała ich kosztowność? Otóż milioner ów hodował je na podłożu zrobionym z drobno pociętych banknotów dolarowych. Źródła nie podają, jakiej nominacji były to banknoty, a co za to otrzymał ów milioner, można się tylko domyślać, ale z góry wiadomo, że i tak nie było tego warte...

(sposoby na cudzołóstwo)

..Koran daje bardzo prostą i demokratyczną receptę na walkę z cudzołóstwem: "Cudzołożników obojga płci biczujcie setką razów chłosty każdego.." (24 sura, Światło, 2). Polacy za czasów Bolesława Chrobrego załatwiali takie sprawy z większą fantazją. Otóż cudzołożnika przybijano za tę rzecz do t.zw. pomostu przestępców znajdującego się zwykle na targowisku. W zasięgu ręki wieszano też nóż. Licznie zgromadzona gawiedź z napięciem obserwowała, co cudzołożnik zrobi. Skorzysta z noża i odetnie sobie, czy zdecyduje się marnie zginąć na publicznym placu. Źródła nie podają danych statystycznych wyboru, nie podają też, czy i za co przybijano cudzołożnicę..

Złote myśli...

"Jest mało zalet, którymi by się Polacy nie odznaczali,
ale jest też mało błędów, których Polacy ominęli" -

Winston Churchill o Polakach -
(i pomyśleć, jak to wszystko się wspaniale balansuje. Gdybyśmy mieli same zalety, już dawno panowalibyśmy nad światem i musieli wojować o wolność w Afganistanie, Somalii, Haiti, Kuwejcie, i gdzie tam jeszcze. Z drugiej strony, gdybyśmy mieli same wady, już dawno nasi dzielni sąsiedzi by nas zjedli. A tak, obdarowani solidnym pakietem wad i garbem zalet jakoś się kolebiemy - byle do jutra.. )

"Mąż i żona to jedno, i tym jednym jest mąż." -

Sir William Blackstone (1723 - 1780) -
(uważany za największego prawnika brytyjskiego, autora monumentalnego dzieła
`Commentaries of English Law'
stanowiącego najlepszą wykładnię prawa brytyjskiego.)
[4 tomy - 1765 - 1769]

Czy wiemy, że....

(Rosjanie a złoto Kalifornii)

...Wiadomo, że w początku ubiegłego wieku (1814) Rosjanie założyłi swoją kolonię w Kalifornii i obecnym stanie Washington. Komendantów osad mianowało Towarzystwo Rosyjsko-Amerykańskie założone na wzór Towarzystwa Wschodnio-Indyjskiego, itp. Któregoś dnia pewien rolnik powiadomił komendanta, że widział w potoku ziarenka, które błyszczały jak złoto i sugerował komendantowi przebadanie potoku. Komendant jednak uznał, że to nie jego sprawa i zrugał chłopa, każąc mu pilnować swojej roboty. Rosjanie zwinęli kolonie w rejonie Bodega i Fort Ross w 1842 i przenieśli osadników do Sitka na Wyspie Baranowa w Archipelagu Aleksandra (obecnie poł. Alaska), Wyniesienie się Rosjan z Kalifornii nastąpiło rzekomo za radą admirała Wrangla. W 1848 wybuchła kalifornijska gorączka złota. Wrangel za to popadł w niełaskę carską, a złoto kopali amerykańscy osadnicy..

(niebezpiecznie pisać pracę doktorską)

...Jesús de Galíndez, wykładowca na Columbia University w Nowym Jorku i były rezydent Republiki Dominikańskiej napisał w 1956 roku świetną pracę doktorską obnażającą mechanizmy funkcjonowania reżimu Trujillo w tejże Republice. Rozwścieczyło to dyktatora Rafaela Trujillo. Kazał doktoranta Jesúsa de Galíndez porwać z ulicy w Nowym Jorku , przewieźć do Republiki Dominikańskiej i sam zajął się nim fachowo. Powiadają, że dociekliwy naukowiec był zanurzany powolutku do kotła z wrzącą wodą, a sam dyktator osobiście bił go w tym samym czasie pałką. Kiedy de Galindez wyzionął ducha w kotle z wrzątkiem, ciało jego rzucono rekinom na pożarcie, bo przemyślny dyktator utrzymywał specjalnie basen z rekinami dla tego rodzaju rozrywek (o czym osobno). Żeby sprawę zatuszować, bo wiadomość o porwaniu rozeszła się, amerykański pilot, który dokonał porwania także został zamordowany, ale już nie we wrzątku. To dopiero wywołało oburzenie w USA i bardzo zepsuło reputację Trujillo. Ale nic więcej.

(oskarżona świnia)

Świnie domowe stawały nieraz przed sądem za morderstwo lub uszkodzenie ciała. Ostatni, oficjalny proces przeciwko świni odbył się 1864 na terenie obecnej Serbii i świnię skazano na śmierć. Nie wiadomo, czy skazańca zjedzono. Wiadomo jednak, że najczęściej świnie winne były odgryzania uszu, był to niejako ich przestępczy przysmak. Rzecz w tym, że uszy lubili obcinać też średniowieczni kaci za mniejsze przestępstwa. W przypadku niewątpliwego postradania uszu w wyniku obgryzienia przez świnię, poszkodowany domagał się legalnego potwierdzenia sposobu, w jaki uszy postradał. Ale byle świnia zaświadczenia nie wystawi, stąd średniowieczne świńskie procesy jako podstawa do wydania odpowiedniego zaświadczenia.

(wiek kobiet)

...W starożytnej Grecji wiek kobiet liczono nie od daty urodzin, ale od daty wydania zamąż. I słusznie, bo czy kto słyszał, żeby gdziekolwiek lub kiedykolwiek urodziła się kobieta? Najpierw to jest nie wiadomo co, potem smarkula, potem podlotek, nimfetka, i jak z tego wszystkiego zda pozytywnie egzamin, może być kobietą...

Złote myśli...

"Małe zero ma kompleks niższości wobec dużego zera" -

Leszek Kumor (1979)

"Nawet Bóg nie potrafi kochać i być mądrym."

("Amore et sapere vix deo conceditur.") - cytowane przez Casanovę
(jako uzasadnienie błędów nawet przez niego popełnianych w tej materii..)

"Nie łatwo jest orzec, czy Natura jest łaskawą matką w stosunku do człowieka, czy bezwzględną macochą.' -

Pliniusz Starszy (23 - 79) -
(jemu akurat, jak zresztą prędzej czy później każdemu, Natura pokazała swe macosze oblicze.
Zginął zatruty gazami wulkanicznymi w czasie wybuchu Wezuwiusza.
Ale może za głęboko wtykał nos w tajniki Natury?
A przecie nikt tego nie lubi, pewnie nawet Matka Natura.)

Czy wiemy, że...

(miara czasu i odległości)

...Od pewnego czasu odeszliśmy już od definiowania metra jako długości platynowego wzorca przechowywanego w Serve pod Paryżem, w standardowej temperaturze itd. Teraz metr jest to odległość jaką światło przebiega w ciągu 1/299.792.458 sekundy. Proste, prawda? A sekunda? Też bagatela. Jest to czas 9.192.631.770 drgnień cezowo-barowego zegara atomowego. Uczeni doszli do wniosku, że podstawowe jednostki oparte muszą być na niezmiennych wielkościach sprawdzalnych wszędzie. A że szybkość światła jest wszędzie taka sama, stąd ten wybór. Te same przesłanki zdecydowały o wyborze zegara atomowego jako uniwersalnego czasomierza.

(Jałta a dyplomacja)

...Po słynnej Konferencji Jałtańskiej, rządy prawie wszystkich krajów świata odmówiły uznania dyplomatycznego polskiemu Rządowi na emigracji w Londynie i uznały Rząd Lubelski. Warto pamiętać które kraje, czy to siłą rozpędu, czy to w wyniku niechęci do Związku Radzieckiego, przez jakiś czas uznawały Rząd Londyński, pozwalały na działalność jego ambasad, a dla polskich emigrantów przepędzanych z kąta w kąt nie małe znaczenie miał fakt, że powiewała na gmachach tych ambasad przedwojenna polska flaga, ta z orłem w czapce.. Były to: Watykan, Liban, Kuba i Irlandia. Przedziwna, przypadkowa kombinacja życzliwych wtedy krajów.

(rekordy snobizmu)

...Kiedy Imeldę Marcos przepędzono z Filipin wraz z prezydentem Marcosem, zdumieni Manilijczycy dowiedzieli się, że w swojej kolekcji piękna Imelda miała 3000 par bucików. Rafael Trujillo (1891 - 1961), dyktator Republiki Dominikańskiej posiadał 10.000 krawatów. Filipiny, a jeszcze bardziej Republika Dominikańska należą do najbiedniejszych krajów świata. Morał? Prawdziwy hobbysta potrafi pokonać niedostatek. Zaciśnie pasa (swoich podwładnych) i kupi jeszcze parę tysięcy krawatów...

(narodowość Cantora)

...Georg Cantor (1845 - 1918), sławny matematyk, twórca teorii mnogości, to chyba jeden z niewielu uczonych, do którego nie przyznawali się Rosjanie, mimo, że urodził się na terenie byłego Związku Radzieckiego. Pochodzenie miał co najmniej `mieszane'. Urodził się w 1845 w St. Petersburgu, ojciec jego przywędrował tam z Danii, był pochodzenia żydowskiego, ale zmienił wyznanie na protestanckie. Matka pochodziła z rodziny żydowskiej, ale była katoliczką z urodzenia. Georg Cantor znalazł się mając 11 lat w Niemczech, tam studiował i tam pracował. Był więc uczonym niemieckim, ale wprowadził do matematyki nowość - hebrajski znak alef na oznaczanie zbiorów () . Do jego czasów cała symbolika matematyczna brała się z łaciny lub greki. Jakiego pochodzenia był Cantor? Encyklopedie, na wszelki wypadek, przemilczają sprawę. Po prostu był wielkim matematykiem, i to chyba najważniejsze..

Złote myśli...

"Nie ma prawdy, są tylko różne punkty widzenia."

Gustave Flaubert (1821 - 1880)

"Fikcja musi pozostawać w zakresie możliwości, prawda nie musi."

Mark Twain (1835-1910)

Czy wiemy, że...

(pomiar czasu)

...Dokładna znajomość czasu jest czymś niezmiernie ważnym dla marynarzy, po położeniu gwiazd w dokładnie ustalonym czasie można określić położenie statku na morzu. Z tego względu opracowanie dokładnych metod pomiaru czasu zajmowało umysły wielu pokoleń uczonych i majsterklepków. Doceniały to rządy państw morskich. W 1713 roku rząd brytyjski wyznaczył nagrodę za skonstruowanie zegara, któryby przez kilka miesięcy w warunkach podróży morskiej zachowywał czas z dokładnością do 2 min. Trzeba było pokonać wiele trudności. Jak wiadomo zegary wahadłowe nie zdają egzaminu na statku. Rzecz udała się niejakiemu Johnowi Harrison, stolarzowi z Yorkshire. Pracował nad tym zagadnieniem całe 40 lat, ale następne 5 lat pochłonęły mu starania o wypłacenie przyrzeczonego stypendium..

(rozrywki)

...Dla spragnionych rozrywki i dreszczyku Londyńczyków i podróżnych Londyn oferował niezwykłą atrakcję. Za umiarkowaną opłatą można było zwiedzać Bedlam, jeden z pierwszych w Europie szpitali psychiatrycznych. Co bardziej 'atrakcyjni' dla gawiedzi wariaci trzymani byli w żelaznych klatkach i pokazywani zwiedzającym. Szpital psychiatryczny jako rozrywkę zamknięto dopiero w osiemnastym wieku. Nazwa 'Bedlam' wzięła się od 'Bethlehem Royal Hospital' i od tego czasu w mowie potocznej oznacza `dom wariatów', kompletny rozgardiasz, itp. Polacy mogli szukać podobnej rozrywki bliżej, bo we Wiedniu, gdzie dopiero w 1853 roku zamknięto wiedeńską 'wieżę wariatów', stanowiącą też licznie uczęszczane miejsce rozrywki.

(ciężar ludzkiej głowy)

...Jeden z uczestników potyczki Węgrów z Turkami pod Onodu w XVII wieku tak oto opisywał powrót zwycięzców do miasta: `Kiedy zbliżaliśmy się do Onodu, każdy dobry wojak trzymał głowę turecką nadzianą na obnażoną szablę. Ja też taką niosłem, a kto tego nie doświadczył, nie uwierzyłby, jaka ciężka jest głowa ludzka'. Nie była to zwykła demonstracja zwycięstwa, chodziło też o pieniądze i utrwalenie, choć na krótko, swojej roli w walce. Za każdą głowę płacono dukata, a na głowach wycinano monogramy zdobywców i zawieszano je na kozłach na placu miejskim.

(sztuka i terroryzm)

...David Alvaro Siqueiros (1896 - 1974), znany meksykański malarz, którego freski zdobią wiele gmachów publicznych w Mexico City (np znane malowidło pokrywające całą ścianę Biblioteki Uniwersyteckiej) był fanatycznym stalinistą. W czasach kiedy Stalin obsesyjnie pozbywał się wszelkiej opozycji, Siqueiros podjął się zamordowania Trockiego. Trocki spodziewał się zamachu i mieszkał w podmiejskiej rezydencji jak w twierdzy, pełnej uzbrojonej po zęby obstawy. Zamach Siqueirosa przy użyciu broni maszynowej zorganizowano 23.5.1940 i tylko przez przypadek nie udało się wtedy go sprzątnąć. Trocki nie pożył jednak długo. W parę miesięcy potem, 20.8.1940 inny fanatyk, Ramón Mercader wykonał zadanie posługując się czekanem alpinistycznym. Oba zamachy były najprawdopodobniej instygowane przez samego Stalina.

(odkrycie Europy)

...Odkrycie Ameryki kojarzy się nam zwykle z Wikingami i Kolumbem. Warto jednak wiedzieć, że Amerykanie pływali na wschód i prawdopodobnie odkrywali Europę, tak jak Europejczycy odkrywali Amerykę. Interesujący przyczynek do tej sprawy znajduje się w `Historii Wenecji' napisanej przez kardynała Pietro Bembo (1470 - 1547). Podaje on, że w roku 1508 statek francuski natknął się w pobliżu wybrzeży Anglii na łódź pełną Indian amerykańskich. Źródła nie podają, co z egzotycznymi podróżnikami się stało, niemniej wiadomość nie wydaje się być zmyślona. Plemiona Arawaków obeznane były z żeglarstwem, a Golfstrom funkcjonuje od wieków..

Złote myśli...

"Pomyśleć tylko, że analfabeci tworzyli alfabety!"

Leszek Kumor (1979)

"Często się mówi, że bez Bacha nigdy nie mielibyśmy 'Pasji Św. Mateusza', a teoria względności byłaby wykryta i bez Einsteina. ...
Mamy jednak podstawy by wątpić w tego rodzaju twierdzenia." -

Ilya Prigogine

Czy wiemy, że...

(dieciobójstwo w Rzymie starożytnym)

...Najstarsze prawo rzymskie, t.zw. `Prawo Romulusa' zobowiązywało rodziców do wychowywania synów i pierworodnych córek. i aż do późnych czasów Cesarstwa Rzymskiego wielu Rzymian dostosowywało się do tego zalecenia. W mieście były specjalnie przeznaczone miejsca dla porzucania noworodków, m.in. podnóże kolumny Lactaria. Porzucano zwykle dziewczynki. ale często i nieślubnych czy kalekich chłopców, lub jeśli ich urodzenie wiązało się z jakimiś diabelskimi znakami.

(pechowy wisielec)

...Niejaki Takacs, lat 23, morderca dwóch kobiet, został skazany i powieszony w miejscowości Rabb pod Budapesztem (zapewne Raab, obecnie Györ). Kiedy lekarz orzekł śmierć, wisielca odcięto i zaczęto traktować prądem galwanicznym. Ciało szybko się ożywiło i nieboszczyk po kilku godzinach wykazywał już pełną przytomność. Wkrótce jednak zaczął przejawiać niezwykłą agresywność, zaczął atakować swoich opiekunów i eksperymentatorów i trzeba go było skrępować. Zmarł następnego dnia. Dzięki temu nie trzeba go było wieszać po raz drugi. Rzecz miała miejsce 14.4.1880. Były to czasy, kiedy uważano, że przy pomocy elektryczności da się wszystko zrobić.

(uhonorowanie generała Cereteli)

...Generał Cereteli, skazany na śmierć w stalinowskiej rozprawie z generalicją lat 30-tych powiedział po usłyszeniu wyroku: `W moim ostatnim słowie pragnę podziękować Komitetowi Centralnemu i Biuru Politycznemu WKP(b) za wysoką ocenę mojej działalności i za obdarzenie mnie honorem poniesienia śmierci przez rozstrzelanie, a nie przez powieszenie.' Oto wzruszający przykład wdzięczności ucznia w stosunku do nauczyciela. Wdzięczność do grobowej kulki..

(flaki na siedząco)

...W osiemnastowiecznej Anglii w niektórych miejscowościach, teraz nazwalibyśmy uzdrowiskowych, oferowano oprócz kąpieli zwykłych i błotnych, także zabieg nieco dziwny, jak na nasze gusta. Otóż `wczasowicza` sadzano dosłownie w ciepłych flakach. Nie odgrzewanej zupie z flaków, ale we flakach świeżo wyjętych ze zwierzęcia, jeszcze ciepłych, czyli po prostu w świeżym żołądku przeżuwaczy. Może stąd wzięła się niechęć Anglików do spożywania flaków (tripe), ozdoby kuchni polskiej?

(ewolucja na codzień)

...Choć istota procesu rozrodczego człowieka nie wiele się zmieniła na przestrzeni ostatnich tysiącleci (a ściślej, wcale się nie zmieniła, spróbujmy wymyśleć tu coś nowego!), to pojęcie o tym, co jest w kobiecie pociągające zmienia się stale. Psycholog J. C. Flügel jest autorem teorii `przesuwających się stref erogennych'. Wedle tej teorii detal anatomiczny kobiety, który w danej kulturze przez dłuższy czas stanowi centrum męskiego zainteresowania (oczy same tam lecą), przeżywa się, `opatrzy się', i centrum zainteresowania męskiego kieruje się gdzie indziej, czasem do anatomicznych szczegółów wcale z aktem płciowym nie związanych (brwi, rzęsy, stopy, a nawet biust). Kiedy zastanowić się nad biologicznym uzasadnieniem teorii Flügela, sprawa jest jasna. Gdyby mężczyźni zbyt długo tkwili przy jednym detalu damskim, dobór naturalny doprowadziłby do gigantycznych przerostów. Mielibyśmy kobiety złożone z samych elementów kobiecości oprawionych w długie nogi, obfity biust czy olbrzymie pośladki.. Wydaje się, że elementy tego procesu widać w sztuce wolno rozwijających się kultur (p. statuetka z Willendorf). A tak, gusta się zmieniają, rozrodowi nic nie zagraża, a kobieta ciągle jest człowiekiem w zwykłym tego słowa znaczeniu.

Złote myśli...

"Skłonny jestem przypuszczać, że ostatecznym celem nauki jest wytępienie rasy ludzkiej." -

Thomas I. Peacock (1860)

"Serce przywódcy wolności przestało bić.
Oswobodziciel narodu polskiego, który dał nam życie,
dał nam wolność, był ojcem nas wszystkich,
Wielki Stalin nie żyje."

Radio Warszawa, 5 marca 1954.

Czy wiemy, że...

(rachunek odwagi)

...W czasie drugiej wojny światowej Stalin w rozmowie z Averell Harrimanem, (wówczas w specjalnej misji dyplomatycznej USA w ZSRR), wyraził opinię, że w systemie radzieckim znacznie więcej trzeba mieć odwagi, żeby zdecydować się na defetyzm, niż na walkę z wrogiem. Za plecami armii zwalczających Niemców stała doskonale uzbrojona milionowa Armia NKWD, której zadaniem było pilnowanie narodu radzieckiego i rozprawianie się z defetystami, uciekinierami z frontu i uwolnionymi z obozów niemieckich jeńcami radzieckimi. Harriman nie wyciągnął wtedy, a może nie chciał wyciągnąć właściwego wniosku..

(egipskie trofea)

...W Karnaku, w Egipcie, znajduje się monumentalny pomnik falliczny postawiony przez faraona Menthepa 1300 przed Chr. (inne źródła 1600 przed Chr.) a na nim inskrypcja uwieczniająca jedno ze zwycięstw faraona wraz z informacją, że faraon ze zwycięskiej wyprawy przywiózł 13.240 penisów odciętych zwyciężonym. Był to pewnie radykalny i skuteczny sposób walki z przeciwnikiem i jego nienarodzonymi mścicielami. Teraz by pewnie rzecz zdeponowano w "banku organów" i sprzedawano za grube pieniądze potrzebującym.

(rumuński wkład do marksizmu)

...Ceausescu podsumował wkład Rumunii do światowego marksizmu w następujący sposób: 'W swojej niezrównanej genialności Lenin określił przyszłość rewolucji proletariackiej przy pomocy prostej formuły matematycznej - Komunizm to władza polityczna i elektryfikacja. Teraz, 60 lat później, ja chciałbym dołożyć swój wkład do budowli marksizmu i leninizmu. Współczesny komunizm równa się komunizm narodowy plus wywiad technologiczny i pieniądze od kapitalistów. To, towarzysze, jest rumuńską kontrybucją do marksizmu!" Najpocieszniejsze, że kapitaliści z zapałem popierali twórczy rozwój rumuńskiego leninizmu..

(stare panny a potęga Anglii)

...Słynny filozof niemiecki Ludwik Feuerbach (1804-1872), znany ze swego wpływu na filozofię Marksa twierdził, że Anglia zawdzięcza swoją potęgę doskonałej jakości wołowiny zjadanej masowo przez Anglików. Wychodząc z tego założenia Jacobs udowadnia, że w rzeczywistości potęga Anglii zależy od liczby starych panien. Rozumowanie jest proste. Dobra wołowina, to przede wszystkim dobra pasza ze znaczną zawartością koniczyny. Koniczyna jest zapylana przez trzmiele. Liczba trzmieli zależy od populacji myszy, które niszczą gniazda trzmieli. Koty zwalczają myszy, powiększają więc liczebność trzmieli. A że koty są ulubieńcami starych panien, wniosek jest oczywisty - liczba starych panien decyduje o liczbie kotów, te zaś o jakości wołowiny, ta zaś o potędze Angli... Trudno nie zgodzić się z tą logiką. Rzecz jednak w tym, że posługując się tą metodą łatwo udowodnić np, że wybór prezydenta Rzeczypospolitej zależy od ceny owoców kiwi na Steward Island w Nowej Zelandii..

(ogrody dla niewidomych)

.. w Stanach Zjednoczonych i w Austrii istnieją specjalne ogrody dla niewidomych. Rosną w nich rośliny specjalnie dobrane ze względu na zapach, powierzchnię kory i liści, które niewidomy poznaje dotykiem, delektować się może delikatnością kwiatów, puszkiem na liściach, lepkością pąków.. Wiadomo, niewidomi mają bardzo wyczulony zmysł dotyku i powonienia. Ogród taki istnieje w Centrum Przyrodniczym w Mystic, w stanie Connecticut, i w Parku Wertheimstein, Doebling koło Wiednia. Oczywiście napisy są pisane alfabetem Braille'a.

Złote myśli...

"Nie ma królewskiej drogi do geometrii" -

powiedział Euklides królowi Ptolomeuszowi,
kiedy ten go nagabywał, by mu prościej wykładał arkana tej wiedzy. A trzeba wiedzieć, że Euklides był nauczycielem króla. To były czasy, kiedy nauczyciele nie bali się wymagać od uczniów, nawet królewskich, by się uczyli. A teraz nauczyciele nawet dzieciom w drugiej klasie nie odważą się przykazywać, żeby się uczyły..
Takie czasy, panie Euklides, takie czasy..

"Ludzie domagają się wolności słowa jako rekompensaty za wolność myślenia, której rzadko używają."

Sřren Aabye Kierkegaard (1813 - 1855)

Czy wiemy, że...

(prostytucja w Nowej Zelandii)

...Ocenia się, że w roku 1889 w Queen City (Auckland) pracowało 800 prostytutek w pełnym wymiarze godzin, cokolwiek to znaczy w tym przypadku. A więc 8% kobiet w wieku od lat piętnastu do czterdziestu trudniło się tym zawodem. W Christchurch w 1892 tylko 4% zarabiało w ten sposób, to samo w Dunedin. Auckland był lepszy pod każdym względem, i to od dawna. Rozliczając to statystycznie, 10% kobiet nowozelandzkich w XIX i początkach XX wieku zajmowało się przynajmniej przez pewien okres swego życia zawodową prostytucją. I byłoby tu miejsce na barwny komentarz, gdyby w innych krajach i innych czasach, z obecnymi włącznie, sytuacja była inna. Różnica dla krajów rozwiniętych polega tylko na tym, że z zawodowstwa, zdysklasyfikowano się do amatorszczyzny. Nie wiadomo, co gorsze, co lepsze...

(rzymska pasta do zębów)

...Starożytni Rzymianie produkowali pastę do zębów ze sproszkowanego pumeksu rozrobionego w ludzkiej urynie. Urynę używano też jako płyn do przemywania ust. Bogate arystokratki Rzymu ceniły sobie najbardziej urynę specjalnie importowaną z Portugalii, jako że uchodziła za najmocniejszą na kontynencie europejskim.

(Św. Albert a polski kanibalizm)

...że Św. Albert Wielki (1200?-1280), Doktor Kościoła, oficjalny katolicki patron przyrodników (dzień jego obchodzimy 15 listopada), wędrował po Polsce w latach 1262-3 jako legat papieża Urbana IV. Podróż ta zapisała się w historii nauki tym, że Św. Albert, najświatlejszy człowiek owych czasów, po raz pierwszy systematycznie zbierał rośliny w celach poznawczych, suszył je w zielnikach, klasyfikował, teraz mówimy po prostu - botanizował. Ciekawsze dla nas jest jednak to, że papież Urban IV wysłał go na tereny Brandenburgii i księstewek nadbałtyckich by zbadać zagadnienie eutanazji i dzieciobójstwa. Okazuje się, że w owych czasach nasi przodkowie mieli zwyczaj pomagania niedołężnym starcom w pożegnaniu się z tym światem, a kalekie czy niechciane dzieci wyprawiano na tamten świat przez uduszenie lub porzucenie. Częste były też przypadki kanibalizmu. Albert Wielki bardzo temu się sprzeciwiał i Rzym został o tym odpowiednio poinformowany. Tak więc są jednak pewne podobieństwa w historii Polski i Nowej Zelandii. Istnieje jednak podejrzenie, że w ten sposób szukano dalszych pretektów uzasadniających wypieranie plemion słowiańskich z Pomorza. Nawet prawda miewa podwójne oblicza.

(Syphilos i Apollo)

...Pouczające jest nazewnictwo syfilisu w różnych krajach i językach. Dla Hiszpanów syfilis był chorobą z Hispanioli (wyspa na Karaibach), dla Włochów, Anglików i Turków była to choroba francuska, Francuzi natomiast nazywali ją chorobą włoską. Rosjanie uważali, że to choroba polska, Hindusi i Japończycy uważali, że to choroba portugalska. Polacy także nazywali syfilis chorobą francuską czyli francą. Jednak na prowincji polskiej z większą szczerością nazywano syfilis chorobą warszawską. Warto dodać, że nazewnictwo wyraźnie preferuje Francuzów w obwinianiu o nosicielstwo choroby. Nie musi to jednak wynikać ze szczególnej werwy Francuzów w tym zakresie, przyczyna leży w tym, że tak nazwał ją Fracastro w pierwszym opisie poetyckim tej choroby w 1530 (morbus Gallicus).

Złote myśli...

"Nie znam rządu, który by lepiej dotrzymywał przyjętych zobowiązań, nawet gdyby okazały się dlań niekorzystne, tak jak to robi Rząd Związku Radzieckiego."

Winston Churchill (1874 - 1965)
w Izbie Gmin, broniąc uchwał z Jałty. (180)

Czy wiemy, że...

(Koran o biciu żon)

...Koran, Sura 4 (Kobiety, Nisaa), werset 34(38):

'Mężczyźni postawieni są wyżej od kobiet, gdyż Bóg wywyższył pierwszych nad drugimi. Mężczyźni także łożą na utrzymanie kobiet. Czcigodne kobiety są więc posłuszne i strzegą sekretów (swych mężów), tak jak je strzeże Bóg. Te jednak (żony), których oporu się obawiacie, ostrzeżcie wpierw, oddzielcie je od swojego łoża i bijcie je. Jeśli jednak będą ci znów posłuszne, nie szukajcie dróg przeciwko nim.' Najnowsze tłumaczenie Koranu na język angielski wydane w Pakistanie formułuje instrukcję o biciu w następujący sposób: `Co do kobiet które obawiacie się, że są nielojalne ... nie dzielcie z nimi łoża, [w końcu] bijcie je [lekko]'. Niestety nie mogę sprawdzić, która wersja jest najbliższa słów Proroka, to znaczy jak lekko należy bić..

(ponura statystyka)

...Nie wiadomo dokładnie dlaczego, ale naogół kobiety żyją dłużej. Potwierdza się to prawie we wszystkich społecznościach. Jest w tym jakaś zasadnicza niesprawiedliwość biologiczna. Tylko w Związku Radzieckim zaobserwowano przedziwną w tym względzie anomalię. Na przełomie wieku w Rosji kobiety żyły średnio o dwa lata krócej. W latach 60-tych różnica ta wzrosła do 8 lat na niekorzyść kobiet. We wszystkich innych krajach trend był odwrotny. W Nowej Zelandii kobiety żyją o sześć lat dłużej od mężczyzn, w Australii o całe dziewięć.

(beczka z prochem)

...Okazuje się, że łączna moc wybuchowa istniejącej obecnie broni nuklearnej wynosi tyle, że na każdego mieszkańca ziemi, z dziećmi włącznie, przypada siła wybuchowa odpowiadająca kuli dynamitu o średnicy 2 metrów. Pociecha tylko w tym, że od małej kulki ołowianej często ginie się powoli i boleśnie, dwumetrowa kula dynamitu załatwia sprawę czysto i humanitarnie, chciałoby się powiedzieć, po ludzku...

(całuję twoje dłonie, Napoleonie..)

...Arystokracja warszawska z niesmakiem obserwowała lizusostwo całej chmary niemieckich książątek otaczających Napoleona w czasie jego pobytu w Warszawie. Przodował w tym książę bawarski Ludwik Karol August Wittelsbach. Miał on zwyczaj sadowić się w pobliżu Cesarza kiedy ten grał w wista i `całować rękę Napoleona za każdym razem, gdy zdołał ją pochwycić'. I pomyśleć, że tenże Ludwik, już jako Ludwik I, król Bawarii, zapoczątkował okres świetnego rozwoju kulturalnego swojego kraju. Monachium stało się za jego panowania Atenami Niemiec. Morał? Całowanie ręki władcy nie zawsze musi prowadzić do upadku kultury..

(cygara a uda Mulatek)

...Najwyższej klasy tytoń kubański, wedle opisów z połowy ubiegłego wieku, pochodził z małego obszarem regionu Vuelta de Abajo (na płn.-zach. od Havany). Fama niesie, że w przeddzień zwijania cygar, liście myto w wodzie z dodatkiem wina katalońskiego, same zaś cygara zwijały Mulatki na gołym udzie.. Polski podróżnik z 1850 r., Aleksander Hołyński z żalem mówi, że nie dane mu było tego oglądać, bo kiedy on zwiedzał fabrykę cygar w Hawanie, pracę wykonywali brzydcy i brudni Mulaci.. Ot, zwykły pech podróżnika..

(grób Ceausescu)

...Nicolae Ceausescu oraz jego żona Elena zostali po wykonaniu wyroku przez pluton egzekucyjny pochowani w tajemnicy na cmentarzu bukareszteńskim. Na grobach ustawiono drewniane krzyże z fałszywymi nazwiskami. Na grobie Nicolae umieszczono napis: Col. Popa Dan; na grobie Eleny : Lt Col Enescu Vasile. Tak skończyła się "Słoneczna Era" w rozwoju Rumunii.

Złote myśli...

"Nasze punkty widzenia pokrywają się.
Idzie tylko o to, który który pokrywa." -

S. J. Lec (1972)

Czy wiemy, że...

(testament)

...Słowa 'test', 'testować', 'atest', 'testament' (ale nie 'teść'), i w angielskim 'testimony', 'testify', i pochodne, wywodzą się z łacińskiego 'testis', 'testes' i w ang. 'testicles' - jądra, narząd rozrodczy. Skąd taki dziwny źródłosłów? A no bardzo proste - starożytni Rzymianie, jak za czasów Abrahama, kiedy zaprzysięgali prawdę (nasze: jak babcię kocham, niech mnie grom spali, itp.,) kładli równocześnie prawą rękę na jądrach, jako na czymś najcenniejszym i męskim. Nie wiem co robiły kobiety, jeśli nie było obok męża lub boyfrienda.. Zauważmy, jaka śliczna kombinacja składa się na słowo `testament". Jest tu i `test', i `amen'!

(polowanie na jednorożca)

...Jednorożec występuje, jeśli nie w naturze, to w bajkach, baśniach, a obejrzeć go można na wielu herbach, także polskich (np. Lidzbark Welski). Zachodzi pytanie, co należy robić, by jednorożca upolować, jeśli ktoś ma na to ochotę. Otóż należy wysłać do kniei, gdzie jednorożce bywają, piękną dziewicę. Jednorożec czuje nieodparty pociąg do dziewic i wyczuwa je węchem, lub, jak inni twierdzą, pociąga go widok dziewiczego łona (pewnikiem dziewica musiała uchylić nieco giełzłeczka, by zwierz mógł zapuścić żurawia). Tak zwabiony zwierz pozbywał się dzikości, bawił się z nią, przytulał, wchodził onej dziewicy na kolana, wreszcie zasypiał. Wtedy myśliwi mogłi go brać jak swego. Źródła nie podają, czy dziewica mogła upolować tylko jednego jednorożca w swoim dziewiczym życiu. Ale wydaje się to bardzo prawdopodobne, niejako z natury rzeczy..

(dolar)

..słowo `dolar' wywodzi się od miejscowości Sankt-Joachimsthal, obecnie Jachymov w Czechosłowacji. To w Joachimsthal w 1518 zaczęto bić srebrną monetę zwaną Joachimsthaler Gulden (wtedy region ten należał do Austrii). Od nazwy miejscowości ukuto nazwę monety 'talar', a od talara do dolara w wymowie różnych narodów to bardzo niedaleko. Obecnie Jachymov znany jest z kopalń rudy uranowej i różnych politycznych rozgrywek, jakie miały na tym tle miejsce między byłą Czechosłowacją a byłym Związkiem Radzieckim.

(żydowskie koligacje Hitlera)

...Udowodniono, że ojciec Hitlera był nieślubnym dzieckiem kucharki o nazwisku Schickelgruber z Leonding, koło Linz, zatrudnionej w Grazu przez żydowską rodzinę Frankenberger. Uwodzicielem panny Schickelgruber był syn Frankenbergera, pracodawcy panny. Rzecz nie budziła żadnej wątpliwości. Okoliczności były na tyle oczywiste, że syn Frankenbergera bez ociągania płacił alimenta na ojca Hitlera. W świetle tych danych, Adolf Hitler, wnuk Żyda, nie przeszedłby testów czystości rasy, gdyby Instytut Czystości Rasy, tak sprawnie funkcjonujący w Rzeszy, śmiał zająć się przeszłością Führera. Hitler miał obsesję na punkcie swojej przeszłości i żydowskie pochodzenie było czymś, co należało zatrzeć bez śladu. Zaraz po zajęciu Austrii w 1938 wieś, na cmentarzu której znajdował się grób jego prababki ze strony ojca zamieniono w poligon artyleryjski i wszelkie ślady cmentarza jak i wsi starto z powierzchni ziemi.

(niewolnictwo w Rosji i USA)

...Znany 'sowietolog' brytyjski Robert Conquest doszedł po wnikliwych studiach do następującego wniosku: Liczba niewolników w stosunku do pozostałych obywateli była taka sama w Stanach Zjednoczonych jak i w Związku Radzieckim. Niewolnicy w Związku Radzieckim traktowani byli jednak znacznie gorzej niż w Stanach Zjednoczonych. Koniecznie trzeba tu dodać, że mowa o Stanach Zjednoczonych przed wojną Północy z Południem i o Związku Radzieckim z roku 1940, akurat przed wybuchem wojny niemiecko-rosyjskiej. Tak więc 80 lat po zniesieniu niewolnictwa sytuacja niewolników znacznie się pogorszyła i wzrosła znacznie bezwzględna liczba niewolników.. Tak światek się toczy..

Złote myśli...

"Piękna kobieta powinna mieć twarz Angielki,
ciało (od karku do pępka) Francuzki,
inne części Flamandki" -

(tak przynajmniej uważali Polacy,
światowcy podróżujący po Europie w XVII wieku.) (288)

Czy wiemy, że...

(Weronika Dziękuję)

...Dziewczyny o nazwisku Veronika Dankeschön pewnie w Niemczech nie było, niemniej na autostradach w Niemczech Zachodnich po wojnie widniały duże ostrzeżenia: 'Beware of Veronika Dankeschön'. Chodziło o to, żeby ostrzegać Yankesów przed niemieckimi prostytutkami, bo choroby weneryczne zaczęly nabierać katastrofalnych rozmiarów. A co ma do tego Weronika Dziękuję? VD to amerykański akronim na `Choroby weneryczne'-

(kobiety do jedzenia)

...Od Indian z Ziemi Ognistej (Terra del Fuego, Południowa Ameryka) dowiedział się Darwin podczas słynnej podróży dookoła świata, że w czasie głodu zjada się stare kobiety, ale nigdy nie zjada się psów. Bez starych kobiet na Ziemi Ognistej można przeżyć, bez psów nie.. Tak to skrajne warunki ekologiczne kształtowały obyczaje. Ale to samo dzieje się teraz, tylko ekologia zastąpiona została ekonomią..

(Bóg jak Stalin)

...Dwie dziewczyny oglądają film w kinie w Magadanie w latach czterdziestych. Akurat jest scena z Włoch i w jakimś kościele odprawiana jest msza. Jedna dziewczyna mówi do drugiej: `Zauważ, jak oni czczą Boga! Jakby był Stalinem!'. To nie żart. Pisze o tym Eugenia Siemionowna Ginzburg, która przebywała w Magadanie jako więźniarka, ale miała też styczność z miejscowymi Rosjanami.

(co robić z niewiernymi)

Koran, Sura 47, (Mahomaet, Muhammad) werset 4(4):

'Jeśli napotkacie niewiernych, ścinajcie im szyję, a kiedy dokonacie rzezi wśród nich, wiążcie im silne powrozy [pozostałych powiążcie silnie powrozami]. Gdy zarzewie wojny wygaśnie, wypuśćcie ich na wolność przez ułaskawienie lub za wykupem. Tak ma być!'

Najnowsze wydanie pakistańskie zmiękcza początek wersetu dodając w nawiasie, że chodzi tylko o sytuacje wojenne.. Święty Bernard z Clairvaux, organizator II Krucjaty (1147 - 1149) i gorący zwolennik krucjat przeciw pogańskim Słowianom wyrażał tę samą ideę kilkaset lat potem jeszcze bardziej precyzyjnie: "..gdy [templariusz] zabija złoczyńcę - tępi zło. Słusznie więc szanowany jest jako mściciel Chrystusa i obrońca jego wyznawców. Chrześcijanin chlubi się zabiciem poganina, gdyż w ten sposób wielbi Chrystusa.' ("Pochwała nowego rycerstwa", III, 4). (253)

(dziewice dla dyktatora)

...Rafael Truchillo (1891 - 1961), dyktator Republiki Dominikańskiej, ten od rekinów, miał jedno interesujące hobby - lubił dziewczyny. Sługusi raz w tygodniu, a czasem nawet dwa razy, gromadzili w Pałacu Narodowym grupkę około trzydziestu dziewczyn, najlepiej dziewic. Dyktator był łaskaw osobiście robić przegląd, wybierał te do użytku na dany tydzień (zwykle chodziło o jedną, najwyżej dwie noce), a resztę wypuszczano na wolność. Dyktator gustował w tłuściutkich mulatkach i nad wyraz lubował się w czytaniu im poezji w wolnych chwilach. Dopiero na starość gusta jego zmieniły się zdecydowanie zwracając się w kierunku bardzo młodych dziewczynek. Źródła nie podają, jak młodych.

Złote myśli...

'Czy listek figowy należy do znaków informacyjnych, czy ostrzegawczych?'

Leszek Kumor (1979)

"Sztuka, to kłamstwo, które pozwala nam odróżnić prawdę." -

Pablo Picasso

"Jeśli miałbym wybierać między zdradą ojczyzny, a zdradą przyjaciela, mam nadzieję, że miałbym odwagę zdradzić ojczyznę." -

E. M. Foster (1938)
(nowelista brytyjski w rozważaniach o narodzie, ojczyźnie i demokracji.

..."Zawsze będę mógł z dumą powiedzieć, że zatłukłem dwa miliony polactwa" -

pocieszał się Hans Frank, Gubernator Generalnej Gubernii w 1944 roku,
kiedy już wiadomo było, że Niemcy wojnę przegrały.
A sam został powieszony tylko raz, 16.10.1946 w Norymberdze, po słynnym procesie.
No i gdzie tu sprawiedliwość?

Czy wiemy, że...

(pluskwobójca JKM)

...Bywają przedziwne stanowiska na i dookoła królewskich dworów. Konsumenci soli w Nowej Zelandii mogą znaleźć na opakowaniach firmy `Cerebos' informację, że firma ta jest oficjalnym dostarczycielem soli stołowej i pieprzu dla Jej Królewskiej Mości. Są jednak i dziwniejsze stanowiska. Otóż wiadomo, że 1775 roku ogłaszano vacat na stanowisko 'Niszczyciela Pluskiew Jej Królewskiej Mości'. Za czasów królowej Wiktorii stanowisko to piastowała firma `Tiffin i Syn'. Nie wiem, czy wobec nowoczesnej chemizacji życia sypialnianego stanowisko takie istnieje, nie wiem też, jak to sprawdzić. Może ktoś poradzi? Urzędowo stanowisko to nazywało się `Bug-Destroyer of Her Majesty'.

(pecunia non olet..)

...Terroryści arabscy z Frontu Wyzwolenia Palestyny, którzy w 1985 r. porwali włoski statek 'Achille Lauro' uzbrojeni byli w kałasznikowy dostarczane z Polski.

(względność)

...Chiński przewodnik dla podróżujących po Anglii pod koniec ubiegłego wieku informował: "Anglia jest tak mało zaludniona, że Anglicy wychowują każde dziecko, które się narodzi. Nawet prostytutki, które zachodzą w ciążę, nie zabijają swoich dzieci.."

(zanieczyszczenie atmosfery a sztuka)

...To, że rozpadają się w pył europejskie dzieła sztuki położone w centrum miast, wiemy od dawna. Jak dokładnie popatrzeć na kamienne rzeźby portali kościelnych, czy nagrobki na historycznych cmentarzach, często zamiast misternie cyzelowanych rzeźb np. postaci świętych, widzimy koślawe kikuty rozmyte 'kwasem deszczowym' - jak ja to nazywam. Szczególnie podatny na chemiczne uszkodzenia jest marmur i piaskowiec. Teraz jednak ponure skutki zanieczyszczenia atmosfery osiągnęły skalę globalną. Taj Mahal, arcydzieło sztuki hinduskiej z epoki Mogołów (XVII w.) także choruje na marmurowego raka - powolne rozpuszczanie się skały w wyniku traktowania kwasami zawartymi w powietrzu. Agra, gdzie znajduje się Taj Mahal, to prowincja indyjska, stosunkowo jeszcze słabo uprzemysłowionego subkontynentu. Rzecz w tym, że to nie tyle przemysł nie liczący się z ochroną środowiska jest winien, ale struktura atmosfery kuli ziemskiej. Kula ziemska ma niestety jedną atmosferę i w chwili obecnej odległości od żródła zanieczyszczenia nie odgrywają większej roli w dłuższych przedziałach czasowych.

Cała atmosfera jest już skażona i skażenie to będzie wzrastać przez jakiś czas, nawet gdyby w tej chwili wstrzymać wszelką działalność przemysłową! Zmieńmy więc kulę ziemską!

(zwierz, też boski stwór)

...Biskup Józef Kraszewski odprawił mszę (jak podała prasa komputerowa z 5.10.1993) w dzień Św Franciszka, w intencji miłości do zwierząt (wiadomo, Św Franciszek zwierzaki uważał za braci). Na mszę można je było przyprowadzić, ale tylko do kruchty. Były psy, koty, papugi, świnki morskie, jeż, a także tchórzofretka. Piękny to gest ze strony Księdza Biskupa. Mam tylko wątpliwości co do tchórzofretki. Czy powinna być dopuszczona do kościoła, skoro nie jest żadnym stworem boskim, na pewno nie była w Arce Noego, no bo jest wynikiem różnych sztuczek robionych przez hodowców i genetyków...

 

HOMEJUMP.GIF

(p. wydania książkowe)

(Dysponuję danymi źródłowymi podanych tu informacji i chętnie udostępnię je osobom zainteresowanym.)

(C) Roman Antoszewski

Auckland, Nowa Zelandia, 1998

Site Meter