Polskie Dzieła Literackie
w nowozelandzkich zasobach internetowych:

(wydania sieciowe opracował Roman Antoszewski)

ostatnie uzupełnienia: 11.8.2012


 
   

Klasycy
==========

 
 

PAN TADEUSZ 
Adama Mickiewicza
z kompletem ilustracji ANDRIOLLIEGO,
portretami autora, oraz innymi ilustracjami

 


 

Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz
OR
THE LAST FORAY IN LITHUANIA
A TALE OF THE GENTRY
DURING 1811-1812

TRANSLATED BY
Marcel Weyland
ILLUSTRATED BY
Philippa Weyland


 'TRYLOGIA'

Henryka Sienkiewicza
z portretami postaci historycznych,
portretami autora, mapą Rzplitej owych czasów, i in.

 


 
 Bolesław Prus

Lalka

1890

 


 
 

Władysław Stanisław
Reymont

CHŁOPI
JESIEŃ * ZIMA * WIOSNA * LATO
1902 -1909


 
 

Marya Konopnicka
Pan Balcer w Brazylii

Warszawa
Nakład Gebethnera i Wolffa

1910 [396 str.]

 


 
 


Wincenty Pol
Pieśń o ziemi naszej

z ilustracyami Juliusza Kossaka
Kraków
nakładem J. K. Żupańskiego & K. J. Neumanna

1888

  


 
 


Xięgi
niektóre z żydowskich pism
Starego Zakonu wybrane

przekładania Jerzego Żuławskiego
rysunki Wilhelma Wachtla
Nakładem Księgarni Haltenberga
we Lwowie [1905] (152 str.)

 


 
 


Tadeusz Dołęga-Mostowicz
Kariera Nikodema Dyzmy
Spółka Wydawniczo-Księgarska
Warszawa 1991
*) za zgodą i na postawie materiałow
Redakcji Słowników Języka Polskiego PWN

  


 
   


Starodruki biologiczne  
 


[Ludwik Delaveaux (De Laveaux) (1785-1870)]

Obraz piękności natury,
czyli
Listy Władysława do Celestyny,
dziełko płci pięknej poświęcone,
w celu zachęcenia teyże do nauki dziejów przyrodzenia.

w Krakowie,
w DRUKARNI braci GIESZKOWSKICH
1828.

 


 
     

Poezja emigracyjna 1939 - 1946 

W MARSZU
Zbiór pieśni żołnierskich
Śpiewnik dla żołnierza polskiego
Armii Polskiej na Wschodzie
[z nutami]
w układzie Adama Dyląga i Wiarosława Sandelewskiego
Oddzial Propagandy i Kultury APW

Palestyna 1944.


Wierne płomienie
Poezje bezimiennych poetów lwowskich.
Przedruk z oryginału odbitego w Tłoczni 
Dr. Apaka we Lwowie, ul. gen. Mączyńskiego 
w 1943 r. 
Związek Ziem Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej
Londyn 1946 [str. 40]


 


Antologia poezji polskiej
1939 - 1945

Księgarnia Polska w Paryżu [1946]

  


 
 


Na wędrownym szlaku
Teheran 1943
Wydawnictwo "Polaka w Iranie"

  


 
 


Marian Hemar
Dwie ziemie święte
'wydanie' rękopiśmienne Anny Rubiszowej,
Teheran, Persja, 1943
wedle wydania:
P. S. King & S. Staples, London 1942


 
 


Jadwiga Czechowiczówna
Pozwól mi wrócić
Wiersze
Rosja 1940 - Palestyna 1943

Wydawnictwo <W Drodze>
Jerozolima 1943

 


 
 Poezja karpacka
Zbiór wierszy żołnierzy
Brygady Strzelców Karpackich
Wydawnictwo "W Drodze"

Jerozolima [1943]

 


 
 


Feliks Konarski
/REF-REN/
Piosenki z plecaka Helenki
(z nutami)
Ilustrował L. Wiechecki
Nakładem Autora
Rzym 1946

[piosenki towarzysz
ące Armii Andersa]

  


 
     

Polonia nowozelandzka 
 

Krystyna Skwarko
The Invited.

The story of 733 Polish Children
who grew up in New Zealand

Millwood Press
Wellington 1974 (c. 200 p.)
(sponsored by The Polish Heritage Trust, Auckland) 
 


Maria van der Linden
An unforgettable journey
Dunmore Press
Palmerston North, (1992) (232p.)
New Zealand

  


 
 


   

 
Ron Jeffery
Red Runs the Vistula
Nevron Associates Publ.
Manurewa, Auckland, New Zealand
1985

   

 
   

  

Ron Jeffery 
Wisła jak krew czerwona

Wspomnienia Anglika - żolnierza Armii Krajowej
tłumaczył Roman Antoszewski
Bellona, Warszawa, 2006, p.376+fotos
ISBN-83-11-10563-4

   

Inne 

 Opowieści dziewczęce
Ustępy z pamiętników młodych panien (1776 - 1866)
w opracowaniu Stanisława Wasylewskiego
Lwów - Poznań 1920
Nakładem Wydawnictwa Polskiego
----------
rozdział: Styczniowe dziewczątko (str. 141 - 173)
Paulina ze Stamirowskich Konarzewska
(Pamiętnik z okresu Powstania Styczniowego 1863)


 
Ppłk.dypl. Henryk Piątkowski

Kampania wrześniowa 1939 roku w Polsce

Biblioteka Orła Białego
Sekcja Wydawnicza APW
[Armii Polskiej na Wschodzie]
Jerozolima 1943.


The Moscow Trial
of the 16
Polish Leaders

Liberty Publications
London  [1945]

(24 pages, 2 ill.)


Stanisław Ordon
Łuna nad Warszawą

Thomas Nelson and Sons Ltd
Nakładem
Wojsk. Biura Prop. i Ośw.
Edinburgh 1941
(str. 82)Kazimierz Ryś
OBRONA LWOWA W ROKU 1939

Biblioteka Orła Białego
Sekcja Wydawnicza APW
[Armii Polskiej na Wschodzie]
Oddzial Propagandy i Oświaty APW
; Palestyna 1943. [str. 48]Album Warszawy (pocz. XX w.)

(1905?)


Jan Rogowski
Dzieje Legjonów Polskich 
w zarysie

w dwudziestolecie ich czynu
Lwów 1934
Nakładem Państwowego Wydawnictwa Książek Szkolnych
str. 51, 9 fotografii, mapa


 

 
Roman Janisławski
Kilka słów o Równem
Równe 1939 (nakładem autora)
 
 


Stanisław Srokowski

Miasta i ludzie Prus Wschodnich
Warszawa 1946
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
(str. 84 + mapa)


Roman Antoszewski
Kariera na trzy karpie morskie
Warszawa 2000; Wilson
[ISBN 83-7236-115-0]
powieść,
660 str.


 

   
Stanisław Adamski

biskup katowicki

POGLĄD NA ROZWÓJ SPRAWY 
NARODOWOŚCIOWEJ
 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 
W CZASIE OKUPACJI NIEMIECKIEJ
Katowice 1946
Nakładem Księgarni św. Jacka w Katowicach
Księgarnia i Drukarnia Katolicka, 
(str. 29)


Z. Z.
Rady Matki
spisane dla córki
w dzień ślubu

Warszawa 1825 [?]
(str. 32)


 "Wieczność nie ma kalendarza"
Epigramat w polskiej liryce religijnej 1939 - 1998

Antologia

Zebrał: ks. Tadeusz Jania sdb
Kraków 1999


 
 


 
   

Publikacje książkowe RA 

wersję sieciową opracował
Roman Antoszewski
Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia
24.6.2003 v.37

Strona domowa
adres internetowy:
IHUG